Nieuwe wet vaste huurcontracten; wat betekent dit?

Met de invoering van de Wet vaste huurcontracten is het per 1 juli 2024 niet meer mogelijk om huurcontracten voor bepaalde tijd aan te gaan. Deze nieuwe wet vergroot de zekerheid voor huurders. 

Concreet betekent dit dat tijdelijke huurcontracten, oftewel huurcontracten voor bepaalde tijd, niet meer toegestaan zijn. Dit geldt zowel voor zakelijke (B2B) als particuliere (B2C) huurcontracten. Lopende tijdelijke huurcontracten blijven geldig tot het einde van hun looptijd. Vanwege deze wetswijziging zal Lento.eu per 1 juli 2024 de optie voor tijdelijke huurcontracten uitschakelen, er kan alleen nog gekozen worden voor vaste huurcontracten of logiescontracten.