Hoe scan en verifieer je je identiteitsbewijs?

Je scant eenvoudig je identiteitsbewijs op de website door je identiteitsbewijs voor de camera van het door jou gebruikte device te houden en de knop 'foto maken' te gebruiken. Je moet de voor- en achterkant van je identiteitsbewijs scannen en er wordt ook gevraagd om een selfie te maken. Deze selfie wordt vergeleken met de foto van je identiteitsbewijs om te controleren of de gegevens die je ingevuld hebt correct zijn.  Zorg ervoor dat je identiteitsbewijs aan de volgende voorwaarden voldoet: Een geldig paspoort/ID-kaart (rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs); Het document dient nog minimaal 2 maanden geldig te zijn na de datum van ondertekening van het contract; Om te registreren dien je minimaal 18 jaar oud te zijn.   Een paar extra tips: Maak de scan in een ruimte met veel licht. Zorg dat er voldoende licht op je identiteitsbewijs valt en dat er geen schaduw overheen komt.  Zorg ervoor dat er geen vreemde reflecties zijn.  Houd je ID zo dicht mogelijk bij de camera, zoveel mogelijk binnen het groene kader. Voorkom dat je vingers op de scan komen en de tekst blokkeren.  Zorg ervoor dat de selfie zo goed mogelijk lijkt op de afbeelding op je paspoort; Als je bijvoorbeeld geen bril draagt op de foto op je identiteitsbewijs, doe dit dan niet als je de selfie maakt.